موزه روابط شکست خورده

موزه ای با نام موزه روابط شکست خورده در کرواسی وجود دارد که هر شخص میتواند به آنجا برود و هر چه از معشوق سابقش باقی مانده را به همراه توضیحی در مورد آن، در آنجا قرار دهد!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: