می خواهم به روز باشم!

می خواهم به روز باشمتله چن به نقل از عصر سکوت:

گفته اند که آدم ها باید به روز باشند اما نه اینکه دوست داشتن ها را نیز به روزتنظیم کنیم ..
امروز دوستت دارم چون حالم خوب است، اما فردا شاید دوستت نداشته باشم چون می خواهم به روز باشم ..
امروز با تو گرم و خوش رفتارم، اما فردا، احترام خودت را نگه دار چون می خواهم به روز باشم ..
خلاصه کنم، من امروز این هستم، اما فردا ممکن است این فردی که امروز دیده ای نباشم چون من روزانه به روزمی شوم …
در دنیای ماشینی، دوست داشتن ها را با نسخه تکنولوژی به روزنکنید. اعتبار دوست داشتن ها به قدمت و ماندگاری آن است ..

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: