می خواهم به روز باشم!

می خواهم به روز باشمتله چن به نقل از عصر سکوت:

گفته اند که ها باید به روز باشند اما نه اینکه ها را نیز به روزتنظیم کنیم ..
امروز دوستت دارم چون حالم خوب است، اما شاید دوستت نداشته باشم چون می خواهم به روز باشم ..
امروز با تو گرم و خوش رفتارم، اما فردا، خودت را نگه دار چون می خواهم به روز باشم ..
خلاصه کنم، من امروز این هستم، اما فردا ممکن است این فردی که امروز دیده ای نباشم چون من روزانه به روزمی شوم …
در ، دوست داشتن ها را با نسخه تکنولوژی به روزنکنید. اعتبار دوست داشتن ها به و ماندگاری آن است ..

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: