نامحرمانه

در صدایت مستی بی حد و ممتد ریخته

گیسوانت فکر جنگی تازه در سر دارد و
چشم‌ها طرح شبیخونی مجدد ریخته

شاعران از موی صاف و لخت کمتر گفته‌اند
بس که مضمون در دل موی مجعد ریخته

موی از صد دولت آزاد تو بانو سال‌هاست
فتنه‌ها در دامن قشر مقید ریخته

شیطنت‌هایت به شیطان هم سرایت کرده است
توی چشمانت خدا آنچه نباید ریخته

نامحرمانه

شاعر: حسین زحمتکش

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: