نام حقیقی

آن نام که پدر و مادر بر ما می نهند تنها نشانی است که در غوغای عالم گم نشویم (کعبه آن سنگ نشان است که ره گم نشود) نام حقیقی ما آن است که خداوند به سبب اعمال ما بر ما می نهد چنانکه بر قومی نام عاد نهاد از آنکه دشمن حق و حقیقت بودند.

برگرفته از کتاب “کیمیا” – دکتر حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: