نام حقیقی

آن که و بر ما می نهند تنها نشانی است که در غوغای عالم گم نشویم ( آن سنگ نشان است که ره گم نشود) حقیقی ما آن است که به سبب اعمال ما بر ما می نهد چنانکه بر قومی عاد نهاد از آنکه و بودند.

برگرفته از کتاب “” – دکتر حسین

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: