نان و شراب

گزیده ای از “نان و شراب” اثر اینیاتسیو سیلونه

در هیچ عصر و ‌ای مانند دوران ما کلمات را از هدف ساده و طبیعی خویش که مرتبط ساختن انسانها به یکدیگر است منحرف ننموده‌اند. حرف زدن و دادن امروزه تقریباً مترادفند.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: