نباید زندگی را به خود سخت گرفت!

به عقیده هر کس که در این بتواند شاد کند و از زندگیش لذت ببرد، بطور حتم بعد از مرگش نیز در خواهد بود.
زیرا کسی که زندگی داشته باشد به طور طبیعی نه به کسی ظلم می کند و نه تفکرات منفی نسبت به دیگران دارد.
پس دنیا و آخرتش برای او بهشت خواهد بود.
بنابراین نباید زندگی را به خود سخت گرفت و به خود وعده فردایی بهتر داد..

گردون نگری ز قد فرسوده ماست
جیحون اثری ز اشک پالوده ماست
شرری ز بیهوده ماست
فردوس دمی ز وقت ماست

واحد مطالعات و پژوهش های تاریخی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: