نزد من باش تا نزد تو باشم

ای محبوب

تو با من در عشق، مصاف انصاف نتوانی داد

زیرا اگر تو قدمی به من نزدیک شوی

من صد گام به تو نزدیک خواهم شد

من از نفس به تو نزدیک ترم

من از جان و نفَس به تو نزدیک ترم

غیر از من کیست که با تو چنین رفتار کند

مرا بر تو غیرت است

و دوست ندارم که تو را نزد غیر ببینم

حتی نخواهم که تو با خود باشی

نزد من باش تا نزد تو باشم

و چنان نزد من باش که از آن بی خبر باشی

محی الدین ابن عربی

ترجمه حسین الهی قمشه ای

منبع: وبسایت دکتر الهی قمشه ای

 

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: