نسبت نادرست

تله چن به نقل از کانون حکمت و فلسفه دانشگاه صنعتی شاهرود-نسبت نادرست:

اگر شما ادعایی بکنید و من بجای نقد آن، دعای شما را به گروه یا حزبِ منحرف یا باطلی (از نظر خودمان) نسبت بدهم و از یکسان بودنِ ادعای شما و ادعای آن گروه نتیجه بگیرم که شما هم عضو آن گروه منحرفید و سخنتان نادرست است، آنگاه مرتکب این مغالطه شده ام.

پیش فرض نادرستِ این مغالطه این است که «درستی یا نادرستی یک اندیشه به خصوصیاتِ گویندگان و باورمندانِ آن اندیشه بستگی دارد» یعنی به صرف اینکه اندیشه ای متعلق به حزبی باطل یا خشونت طلب و… است ,پس آن اندیشه غلط است. این مغالطه در منازعات سیاسی بیشتر دیده میشود هنگامی که عده ای، عده ای دیگر را به صرف داشتن عقایدِ شبیه به عقاید دشمنان، دشمن تلقی کرده و محکوم میکنند.

نمونه:
قاضی:آقای نلسون ماندلا ! شما باور دارید که نباید اختلاف طبقاتی وجود داشته باشد، اتفاقاً کومونیست ها هم همین را میگویند.
شما با آنها در براندازی حکومت هم همکاری داشته اید.
پس شما یک کومونیست هستید! (و همین برای گناهکار بودن شما کافیست!)

نلسون ماندلا: نه خیر جناب قاضی! من تنها درباره ی اختلاف طبقاتی با کومونیست ها اتفاق نظر دارم ولی برخلاف آنها به اصول دمکراسی و آزادی معتقدم و باور دارم که این ها باید در این کشور(آفریقای جنوبی) برقرار شود.همه باید در برابر قانون یکسان باشند. من در برابر برتری و حکومت سفیدها مبارزه کرده ام، در برابر برتری و حکومت سیاه ها هم همچنین!
من با کومونیست همکاری کرده ام چراکه هر دو یک دشمن مشترک داشتیم.
مسلماً شما نمی توانید بگویید که چون روسیه و امریکا در جنگ جهانی دوم علیه هیتلر متحد شدند، پس امریکایی ها هم کومونیست هستند!

نسبت نادرست

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: