نقطه آغاز حرکت دقیقا در دستان خود شماست

تله چن به نقل از عصر سکوت:

از همان صندلی بازی هایی که در بچگی می کردیم معلوم بود که قرار نیست به همه برسد و عده ای باید سرپا بایستند …

اگر میخواهید قوی باشید کاری کنید که خودتان خود را در دست بگیرید… نقطه آغاز حرکت دقیقا در دستان خود شماست. اگر به آن داشته باشید حرکت خواهید کرد و در غیر این صورت ، شما را خواهد گرفت و بر روی یک مسیر دایره ای و بی پایان خواهد چرخاند.. آینده خود را در دست بگیرید و مسئولیت آن را با بپذیرید…

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: