هزینه های بدون برگشت

معروف است که پادشاه یک کشور به پادشاه یک کشور دیگر یک فیل سفید هدیه می دهد،هدیه گیرنده هزینه زیادی را صرف نگهداری و خوراک این فیل سفید می کرد، نسل های مختلف بدون آن که بدانند این فیل سفید به چه درد می خورد هزینه های زیادی را برای آن متحمل میشدند و دلشان هم نمی آمد که آن را کنار بگذارند یا رها کنند زیرا می گفتند:
“حیف است تاکنون هزینه زیادی برای آن شده است و نمیتوان آن را رها کرد.”

فیل سفید درزندگی استعاره است برای کسی یا چیزی که هزینه زیادی برای آن شده است و درمقابل ارزش این وقت وهزینه را ندارد و از آن جهت کنار گذاشته نمی شود که صرفاً برای آن هزینه شده است.

در نظر بگیرید کسی وارد دانشگاه میشود و متوجه میشود استعدادی در آن رشته ندارد اما آن را رها نمیکند به خاطر هزینه هایی که برای قبولی آن داده است و زمانی که صرف کرده است و می داند در آینده نیز آن رشته منبع درآمد و یا زمینه ی رشد علمی او نخواهد شد، به آن رشته دانشگاهی و آن مدرک میتوان فیل سفید آن فرد گفت.

در زندگی فیلهای سفید زیادی داریم و بدون آن که خاصیتی داشته باشند برای آنها هزینه میکنیم.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: