شاد زيستن

وظیفه شاد زیستن

برترین خیر و خوبى شاد زیستن است،
نه عمرى را در ریاضت به سر بردن به امید یک مرگ سعادت بخش.

اگر ما در همین زندگى دنیا سعادتمند شدیم، مرگ بر ما آسان خواهد بود
زیرا مرگ امرى طبیعى است که در زمان خود فرا مى رسد،
در حالى که اغلب نظام هاى موجود تعلیمات دینى
به مردمان توصیه مى کند که
بیشتر طالب شادى پایان باشند
و اگر آنها این تعلیمات را پیروى کنند،
از وظیفه لذت بردن پاک و برخوردارى معصومانه از مواهب هستى غافل خواهند شد،
و نهایتا خود را از وصول به سعادت نهایى نیز محروم خواهند کرد.
ساموئل تیلور کالریج

” The Duty of Happiness ”
Certainly the highest good is to live happily,
And not through a life of mortification to expect a happy death.
Should we attain felicity in life,
Death with be easy, as it will be natural and in due season.
Whereas by the present system of religious teaching,
Men are enjoined to value chiefly happiness at the end of life,
Which, if they were implicitly to follow,
They would, by neglecting the first great duty,
That of innocent enjoyment during existence,
Effectually preclude themselves from attaining.
Samuel Taylor Coleridge

برگرفته از کتاب ” در قلمرو زرین ”
ترجمه حسین الهى قمشه اى
نقاشی اثر: لئونید آفرموف

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: