پایین گذر سقاخانه

با تیزکی می‌تونی بزنی، ناکار کنی، باج بگیری؛ حتی زیر این گذر اسمی و به نوم بشی؛ اما حق چی؟

پایین گذر سقاخانه-اکبر رادی

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: