پری کوچک

من پری کوچک غمگینی را
میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبین
مینوازد آرام ، آرام
پری کوچک غمگینی

که شب از یک بوسه میمیرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

فروغ فرخزاد

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: