پر از تضاد شده ام

تله چن به نقل از عصر سکوت:

آن های دور ، رابطه ها خیلی بهتر بود. آن زمان های دور که می گویم منظورم آن موقع هایی بود که وقتی سر درد می گرفتیم با یک نصفه استامینوفن خوب می شدیم. آن زمان ها اصلا خبری از ژلوفن و دورفن نبود. کلاً آن وقت ها کسی به دنبال این قرتی بازی ها نبود. الان ولی مد شده که بیشتر کولی بازی در می آورند و داد و می کنند و صداشان دورگه می شود انگار که دوباره به سن بلوغ رسیده باشند. این هوای شهر ما هم امروز آنقدر خاکی بود که عملا امیدی به هوای خوب نداشتیم اما ناگهان یک پاییزی زمستانی نیمه زد و فکر کردیم که ریه هایمان آباد شده اما اعلام کردند های اولِ ما هم است. اما مناسبی جور شده است. خاک فراوان در هوا موجود است، هم که زده است. شهر ما هم که معدن آفتاب است. یک گل بکارم که وقتی رشد کرد به تو تقدیم کنم ملکه من. دوستت دارم وقت هایی که میزنی. یک لحظه اصالت تاریخی خود را فراموش می کنم و چهار ستون بدنت را سرتاسری می اندازم. انگار که چشمانم همانند یک دوربین واید با کیفیت شده باشد. چه برافراشته ای تو، همانند بنای تاریخی که در آلمان دیده بودم .. گرمای خردادیِ رفتار من و سرمای آبانی برخورد های تو باعث شده جای همه چیز را برعکس در نظر بگیرم. زمانی دریافتم که این احساسی که داری از من استخراج می کنی مثل همان نفتی که می گویند در گذشته از ما به غارت برده اند، در دارد به تاراج می رود که دیگر دیر شده بود پاهایم از بس که کشان کشان به دنبالت راه افتادم سِر شده است اما آخرش هم به آن کافه ای که قرار بود روزهای خوبی در آن وجود داشته باشد نرسیدیم. هم در راه است و قرار است که من دوباره و دوباره در زیر هزاران کیلو برف سفید خاطرات به رنگ مانتوی پرستارهای بیمارستان ها مدفون شوم. هر چند به نظرم کم کم باید یک فکری برای این رنگ مطلق بکنند .. باز خوب است که شب ها با حضور ماه، همانند گرگ نما ها تغییر وضعیت می دهم و گرنه که طول روز در مواجهه با این همه آدم دوپا چه می کردم .. من پر از شده ام .. هوای دلم باز بارانی شده است ..

پر از تضاد شده ام

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: