کالری سوزی با خندیدن!

هنگام خندیدن از دویدن بیشتر کالری مصرف می کنید همچنین خندیدن باعث می شود که میزان مصرف انرژی بدن و ضربان قلب ما حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

واحد مطالعات و پژوهش های سلامت و پزشکی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: