کالیگولا

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتماد به آن را از دیگران سلب کنم.

کالیگولا-آلبر کامو

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: