کانال تلگرام انتشارات پشتیبان

شعار ما توسعه علم و فرهنگ
انتشارات پشتیبان حامی مالی و معنوی چاپ و انتشار ، تحقیق، پایان نامه، پژوهش، شعر، داستان، ترجمه و …. شما در قالب کتاب با اخذ تمامی مجوزهای مربوطه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مبادی ذیربط.
 ورود به کانال تلگرام انتشارات پشتیبان:
https://goo.gl/bXc3Hi