کانال تلگرام دکتر الهی قمشه ای

سلام بر عاشقان زیبایی، دانایی و نیکویی
هدف ما نشاندن عشق به علم، هنر واخلاق در دل همگان و افزایش صلح و دوستی جهانی است
تنها کانال رسمی دکتر الهی قمشه ای در شبکه تلگرام
ورود به کانال تلگرام دکتر الهى قمشه اى-رسمی:
https://goo.gl/ZAgLtU