کانال تلگرام سازمان سنجش

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
کانال تلگرام رسمی واحد خبر و اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور-کنکور
ورود به کانال تلگرام سازمان سنجش:
https://goo.gl/VlDHJ0
اعلام لحظه ای اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور-کنکور