کانال تلگرام محک-موسسه خیریه

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
“تنها کانال رسمى مؤسسه خیریه محک”
ورود به کانال تلگرام محک:
https://t.me/mahakcharitynews