کانال تلگرام مشارکت ملی گردشگری

کانال تلگرام مشارکت ملی گردشگریبا رویکرد گردشگری حلال ، ظرفیت ایرانی

“معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی” برگزار میکند:

مسابقه:
عکس حرفه ای یا مردمی
فیلم
ایده
سفرنامه

جایزه باران شوید

با شرکت در مسابقات ۴ گانه سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری از ۲ تا ۷ سکه تمام و از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ت وام ۴% برنده شوید.

ورود به کانال تلگرام مشارکت ملی گردشگری:

https://goo.gl/v8CVid

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: