کتابخانه انسان در دانمارک!

کتابخانه انسانکتابخانه انسان در دانمارک، در این کتابخانه می توانید یک نفر را نیم ساعت به امانت بگیرید و از شنیدن داستان های آموزنده زندگی اش به مدت نیم ساعت فیض ببرید.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: