کتابخانه ملی بریتانیا

کتابخانه ملی بریتانیا
کتابخانه ملی بریتانیا بزرگترین کتابخانه جهان با ۱۵۰ میلیون جلد کتاب!

کتابخانه ملی بریتانیا بزرگترین کتابخانه جهان با ۱۵۰ میلیون جلد کتاب!

اگر شخصی هر روز ۵ کتاب بخواند ۸۰ هزار سال طول خواهد کشید تا همه کتابهای موجود در این کتابخانه را بخواند!

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: