برشی از کتاب رنج‌ های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ فون گوته

ای باد،آرام بگیر! لحظه‌ ای کوتاه آرام بگیر، ای رود، چنین کن تا آواز من در این دره طنین افکند و به گوش آن آواره برسد.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: