کتاب سقوط

گزیده ای از کتاب سقوط اثر آلبر کامو

منظورم را درک نمی‌کنید؟ اقرار می‌کنم که خسته‌ام. رشته‌ی کلام از دستم به در می‌رود، دیگر آن روشن ذهنی را ندارم که دوستانم از تحسینش لذت می‌بردند. وانگهی اینکه می‌گویم دوستانم، روی اصل کلی است.

من دیگر دوستی ندارم، فقط شریک جرم دارم. در عوض بر تعداد این‌ها افزوده شده است. این‌ها نوع بشرند. و در میان نوع بشر، شما اولین نفرید. همیشه آن کس که حضور دارد نفر اول به حساب می‌آید.

منبع: شهر کتاب آنلاین

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: