برشی از کتاب یادداشت های سال بد اثر جان ماکسول کوتزی

اکثریت، زمانی که حس می‌کنیم مورد توجه واقع شدیم و کسی دوستمان دارد، سعی می‌کنیم خودمان را شبیه به آن چه آن یک نفر فکر می‌کند، تغییر بدهیم…!
ولی اصل داستان این است که:
آن یک نفر، شیفته‌ی خود واقعی ما شده و نه خود تغییر یافته از ما…!

کتاب یادداشت‌ های سال بد – جان ماکسول کوتزی

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: