گذر زمان

جملات زیبا نیز در گذر زمان جا می مانند.
“من هستم اما نه برای روزهای خوب بلکه برای با تو بودن”
فکر می کنم که این جمله مدت هاست که در زمان جا مانده و مرا به آینده تبعید کرده.

عصر سکوت

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: