گذشته را به تاریخ بسپارید

گذشته را به تاریخ بسپارید ، اگر تمرکزتان به گذشته باشد ، آینده تان برابر با گذشته خواهد بود ، بنابراین از گذشته درس بگیرید و روی شاد بودن خودتان در همین لحظه تمرکز کنید.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: