گذشته را به تاریخ بسپارید

را به بسپارید ، اگر تمرکزتان به گذشته باشد ، تان برابر با گذشته خواهد بود ، بنابراین از گذشته بگیرید و روی شاد بودن خودتان در همین کنید.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: