گوشی هایمان یک طرف-آدم ها یک طرف!

به مهمانی ها که می رویم ، و سرمان درون گوشی هایمان است! گو این که برای خوردن شام و ناهار به خانه های هم می رویم و نه برای و گل گفتن و گل شنیدن.

چه می شود در مهمانی ها، گوشی هایمان را برای مدت کوتاهی خاموش کنیم یا همه شان را در گوشه ای جدا از خودمان یکجا جمع کنیم تا گوشی ها کنار هم باشند و ما ها کنار هم؟!

قدر های با هم بودن را بدانیم.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: