گوشی هایمان یک طرف-آدم ها یک طرف!

به مهمانی ها که می رویم ، میزبان و میهمان سرمان درون گوشی هایمان است! گو این که برای خوردن شام و ناهار به خانه های هم می رویم و نه برای معاشرت و گل گفتن و گل شنیدن.

چه می شود در مهمانی ها، گوشی هایمان را برای مدت کوتاهی خاموش کنیم یا همه شان را در گوشه ای جدا از خودمان یکجا جمع کنیم تا گوشی ها کنار هم باشند و ما آدم ها کنار هم؟!

قدر لحظه های با هم بودن را بدانیم.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: