یک تکه سنگ همیشه یک تکه سنگه!

بعضی چیزا هیچ وقت عوض نمی شه. شما نمی تونید از یک تکه سنگ جاری شدن داشته باشید. حتی اگه سال ها بگذره، یک تکه سنگ همیشه یک تکه سنگه.
و این مسئله در مورد بعضی از ها هم صدق می کنه که در مقابل از خودشون نشون میدن. لازمه اضافه کنم این جور آدم ها در درجه بندی های جهانی جزء آدم های منزوی و ضعیف به شمار میان. اگر تغییر کردنِ مثبت را بلد نباشید و تغییر را فقط بر اساس عقل خودتون بسنجید، باید منتظر های پیاپی در زمینه های درونی و بیرونی باشید. هایی که هیچ وقت به علت آنها پی نخواهید برد …

عصر سکوت

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: