جمعیت

⁣آیا سقفی برای جمعیت انسان وجود دارد؟

📈⁣ «ادوارد ویلسون»، زیست‌شناس اجتماعی (Sociobiologist) «دانشگاه هاروارد» تخمین زد زمین‌های قابل کشت در دسترس دنیا در بیشترین حالت تنها قادر هستند غذای ۱۰ میلیارد نفر ساکن این سیاره را تأمین کنند.

این تخمین جمعیت با این فرض به دست آمده بود که همه‌ی ساکنان زمین گیاهخوار باشند. با وجود این، اگر تمام ساکنان کره‌ی زمین عادات غذایی مشابه مردمان آمریکا را داشته باشند، آن‌گاه به چهار سیاره‌ی همانند زمین نیاز است تا بتوان به تقاضای آن‌ها پاسخ داد. در مقایسه با غذا، مسئله‌ی آب آشامیدنی محدودیت بزرگ‌تری است؛ چرا که تنها سه درصد از منابع آبی زمین را آب شیرین تشکیل می‌دهد و بخش عمده‌ی آن هم در کلاهک‌های یخی یا دیگر مکان‌های غیرقابل دسترس به دام افتاده است.

⁣🌄 اما این مشکلات قابل حل است. میزان انرژی‌ای که زمین طی مدت یک ساعت از خورشید دریافت می‌کند، از کل انرژی مصرفی یک سال ساکنان آن بیشتر است. اگر ما بتوانیم بخش بیشتری از این انرژی را مهار کنیم، آن‌گاه می‌توانیم آب آشامیدنی را از دریا استحصال و با کمک باکتری‌ها و جلبک‌ها، غذای خود را تأمین کنیم.

📉 تمام این‌ها بر این فرض استوار است که جمعیت گونه‌ی بشر به شکل نامحدود افزایش پیدا کند، اما روندهای فعلی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. براساس آمار اداره‌ی جمعیت سازمان ملل، نرخ رشد جمعیت انسان از سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲) رو به کاهش است. همزمان که کشورها صنعتی‌تر می‌شوند و نرخ مرگ‌ومیر نوزادان کاهش پیدا می‌کند، ظاهرا نرخ زادوولد هم کم می‌شود. تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۵۰ (۱۴۲۹)، جمعیت زمین بین هشت تا ۱۰.۵ میلیارد نفر تثبیت شود و حتی ممکن است پس از آن جمعیت رو به کاهش بگذارد. بنابراین شاید سقف جمعیت انسانی نه به دلیل ظرفیت زمین برای پشتیبانی از ما، بلکه به دلیل تمایل گونه‌ی ما برای تولیدمثل و افزایش جمعیت ایجاد شود.

منبع: مجله دانستنیها