⁣نظریه‌ی نسبیت خاص

⁣نظریه‌ی نسبیت خاص چیست؟

⁣آلبرت اینشتین نظریه‌ی نسبیت خاص را به علت مشکلاتی که علم فیزیک در قرن ۱۹ با آن روبه‌رو بود، گسترش داد.

زمانی‌که سنجش سرعت نور رفته‌رفته، دقت بیشتری پیدا کرد، مشخص شد نور شبیه به هیچ پدیده‌ی دیگری رفتار نمی‌کند: بدون توجه به حرکت نسبی منبع یا مشاهده‌کننده، سرعت نور همیشه ثابت بود و تغییری از خود نشان نمی‌داد.

فیزیکدانان تلاش زیادی کردند تا راهی برای دور زدن این موضوع پیدا کنند، اما اینشتین تنها فردی بود که جرئت کرد با این مسئله روبه‌رو شود و به طور مستقیم به این موضوع پرداخت. او قوانین فیزیک را از ابتدا براساس دو اصل ساده بازنویسی کرد: سرعت ثابت نور و «اصل نسبیت خاص»؛ این‌که قوانین فیزیک باید برای تمام ناظران دستگاه مرجع لخت یکسان باشد (یعنی وضعیت و موقعیت ناظر در شتابگیری یا کاهش شتاب تأثیری ندارد).

اینشتین نشان داد اشیایی که با سرعت «نسبیتی» حرکت می‌کنند (سرعت‌های نزدیک به سرعت نور)، باید در جرم ظاهری، طول و حتی سیر گذر زمان آن‌ها (از نظر ناظر خارجی) حالتی از اعوجاج و انحراف ایجاد شود. این اعوجاج زمانی که شیء به سرعت نور می‌رسد، بی‌نهایت می‌شود. این موضوع اینشتین را قانع کرد که سرعت رنور، حد نهایی سرعت است. در حال حاضر، یک قرن مشاهدات و آزمایش پشتیبانی محکم برای تأیید نظریه‌ی اینشتین است.

منبع: مجله دانستنیها