حتی وقتی می‌خندیم

گزیده ای از کتاب «حتی وقتی می‌خندیم» اثر فریبا وفی

همین جاست که باید مثل یک سرباز کار کشته شلیک کنی ولی نه شلیک تیر شلیک خنده. باید بتوانی بخندی. خنده‌ی بلند آدم بی غل‌و‌غش. ادامه خواندن حتی وقتی می‌خندیم

لطفا مقایسه نکنید!

کاش می دونستیم مقایسه، کار درستی نیست،
کاش می فهمیدیم باید آدما رو با خودشون مقایسه کرد،
با دیروز خودشون نه با امروز دیگران،
که اگه می فهمیدیم
که اگه از بچگی بهمون نمی گفتن که فلانی نمرش فلان شد و تو نمرت بهمان ادامه خواندن لطفا مقایسه نکنید!

بعد از این خاک ره باد فروشانم و بس

بعد از این خاک ره باد فروشانم و بس
با می و با می و می بر سر پیمانم و بس

سخن عشق تو گویم، اگر گویم، و هیچ
قصه‌ی شوق تو می‌خوانم، اگر خوانم و بس ادامه خواندن بعد از این خاک ره باد فروشانم و بس

ما آدم ها استاد قضاوت کردن دیگرانیم!

تله چن به نقل از فاطمه جوادی:

ما آدم ها استادِ قضاوت کردن دیگرانیم.
جواب ندادنِ پیام را مغرور بودنشان تلقی میکنیم
و زود جواب دادن ها را هم میگذاریم به پایِ بیکار بودن… ادامه خواندن ما آدم ها استاد قضاوت کردن دیگرانیم!

جای خالی سلوچ

گزیده ای از کتاب «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت آبادی

عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن، عاشق بودن بدهد؟ گاه عشق گم است؛ اما هست، هست، چون نیست. عشق مگر چیست؟ آن‌چه که پیداست؟ ادامه خواندن جای خالی سلوچ