۸ عادت مشترک شادترین آدم‌ های دنیا

۸ عادت مشترک شادترین آدم‌ های دنیا

● آنها از هر لحظه‌ی لذت می‌برند.
آنها، است.
● آنها دور و برشان را از آدم‌های شادی مثل خودشان پُر می‌کنند.
● آنها صبور هستند.
● آنها نه فقط برای ، بلکه برای نیز هزینه می‌کنند.
● بیش آنکه گیرنده باشند، بخشنده‌اند.
● آنها از نمی‌ترسند.
● آنها دست از برنمی‌دارند.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: