بایگانی برچسب: s

رقصی به سوی خداوند

جهان آکنده از زیبایی است
از زمین زیر پای تا آسمان بالای سر
و از ابر و موج تا کاغذ ابر و باد
و از بیرنگی عشق
تا نقوش رنگارنگ شمشیرهای دمشق
از تقارن مهیب شیر
تا لطافت نگاه آهو
از افسون نظم تا نظام بی نظمی
از ریاضیات که نشانه ی زلف پریشان عالم است ادامه خواندن رقصی به سوی خداوند

بهترین میزبان در ضیافت زندگی

بهترین میزبان در ضیافت زندگیمکبث: شنیدم که صدایی فریاد کرد «دیگر مخواب!
مکبث خواب را کشت!» خواب بی گناه را
که چون خیاط آستین ژندۀ غم را رفو می کند ادامه خواندن بهترین میزبان در ضیافت زندگی

زن و آتش پرومته

زن و آتش پرومته
نقاشی اثر Alphonse Mucha

من از کتابِ چشم زن این نظریه را می خوانم
که در نگاه او آن آتش پرومته
و آن اخگر الهی همچنان افروخته است
و کتابها و کتابخانه ها، همه آنجاست
هنرها، همه آنجاست
دارالعلم ها و دانشگاه ها، همه آنجاست
و آینه نگاه اوست که جهان را به نمایش می گذارد
و از آنجاست که امور جهان اداره می شود
و از آنجاست که جهانیان طعام می خورند و شراب می نوشند.
ویلیام شکسپیر، تلاش بیهوده

 

 

ادامه خواندن زن و آتش پرومته

فرشتگان و شیاطین درون

از دیدگاه محیی الدین و مولانا فرشتگان مقرّب چون جبرئیل و میکائیل و شیاطین انس و جن و همۀ پیامبران از آدم تا خاتم همه در همۀ انسانها به گونه ای تجلّی دارند و همه در خدمت آدمیان هستند و سر در خط فرمان دارند و جوهر انسانیت را ساجد و عابدند، الّا ابلیس که مقام انسان را انکار می کند چون روح قدسی او را نمی بیند و او را خاک می شناسد و آب و گل می شمارد. ادامه خواندن فرشتگان و شیاطین درون

پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح

کشیشان زنده دل که پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح را به آدمیان می رسانند از روزگار آن پیامبر الهی تاکنون همواره کم و بیش در میان مردم بوده اند و هرچه خیر و نیکویی و عشق و محبت که در میان ترسایان هست از برکت وجود آنهاست. ادامه خواندن پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح

حقیقت معنی بسم الله

آدمیان می توانند مانند پروردگارشان رحمت و برکت را بر نفس وجود خویش بنگارند یعنی سرا پا جود و بخشش و خدمت شوند نه آنکه تنها نام مقدسی را به عادت بر زبان آورند و به هواهای خویش پردازند. حقیقت معنی بسم الله تبلور رحمت و محبت و رافت در ذات گوینده است.

برگرفته از کتاب «در صحبت قرآن» – حقیقت معنی بسم الله
به قلم حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن