بایگانی برچسب: s

با بعضی‌ ها حال آدم یک جوری می‌شود!

تله چن به نقل از مهدیه صالحی:

با بعضی‌ ها حال آدم یک جوری می‌شود…
یک جور خوب…!
از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است…
یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم نمی‌زند…
شبیه قدم زدن در زیر باران…! ادامه خواندن با بعضی‌ ها حال آدم یک جوری می‌شود!