بایگانی برچسب: s

کعبه زرتشت

حدود ۷هزار سال پیش، اقوام آریایی‌ای که در نواحی نزدیک سیبری امروزی زندگی می‌کردند، مهاجرتی بزرگ را آغاز کردند. سرد شدن هوا باعث کوچ این اقوام دامدار به سرزمین‌های جنوبی شد. دسته‌ای از این اقوام به سمت اروپا حرکت کردند و دسته‌ای دیگر راه جنوب را در پیش گرفتند و به سمت فلات ایران و شبه‌قاره هند رهسپار شدند. ادامه خواندن کعبه زرتشت