بایگانی برچسب: s

آزادگی سرو

آزادگی سروکمر بستن سرو از آن جهت است که روزها سایه خود را بر گل و ریحان می اندازد تا از آفتاب تند در امان باشند و شبها با گذار نسیم از شاخ و برگهایش برای گلها قصه می گوید تا به خواب روند و شاید آزادگی سرو در همین خدمت است.

 

 

کتاب مقالات-به قلم حسین الهی قمشه ای