بایگانی برچسب: s

یگانگی آسمان ها را به یاد بیاور

به آسمان نگاه کن…

آسمان و ابر را ببین

ابر می آید و میرود

اما آسمان، هرگز نمی آید و نمی رود…

ابر گاهی آنجاست و گاهی نیست اما آسمان، همیشه همانجاست، ابرها نمی توانند آن را نابود کنند حتی ابرهای سیاه هم قادر به چنین کاری نیستند. ادامه خواندن یگانگی آسمان ها را به یاد بیاور

رو به خدا کن!

صبحها که از خواب بیدار میشی
به احساست نگاه کن
ببین بهت چی میگه

ببین بی قرار هست یا نگرانه یا آشفته یا شادمان ؟

خوب نگاش کن و بعد اگر حس خوبی داشتی بخاطرش شکرگزار باش و اگر حسی مطلوبی نداشتی رو به خدا کن و بگو: ادامه خواندن رو به خدا کن!