بایگانی برچسب: s

سفر در خواب

گزیده ای از کتاب “سفر در خواب” اثر شاهرخ مسکوب

به یاد می‌آورم که مادرم پرستو را از هر پرنده‌ای بیش‌تر دوست دارد.
زمین‌گیر نیست، مهاجر است و در فصل‌های سال سفر می‌کند، با زمان همراه و مثل آب در آن روان است ولی آشیانه را از یاد نمی‌برد و هر بهار سوار بر بالِ فصل بازمی‌گردد.