بایگانی برچسب: s

ای نام تو بهترین سرآغاز

ای نام تو بهترین سرآغاز
تصویر اثر استاد محمد احصایی

یکی از سنّت های نیکو، آغاز کارها به نام آفریدگار جهان است
که در فرهنگ اسلامی در کلمۀ قدسی بسم الله الرحمن الرحیم متبلور شده است
و مومنان را بر حسب مراتب از این سنّت، بهره و برکتی حاصل است
مگر آنان که اسم را بر زبان می آورند و یادی از مسّما در خاطرشان نمی آید،
بلکه آن نام را کمند صید مقصودهای خود می کنند.

معروف است که روزی مجنون در خانۀ کعبه شنید که مردی لیلی را می خواند
دلشاد شد که بی گمان لیلی در همان حوالی است
و دمی بعد به دیدار او خواهد رسید
اما به جای لیلی زن دیگری را دید که آمد و با آن مرد به راهی رفتند
مجنون از این واقعه سخت در شگفت شد و چون به یاران رسید گفت: ادامه خواندن ای نام تو بهترین سرآغاز

آفرینش

آفرینش را می توان به دو گونه در نگاه آورد یکی همچون آینه که چهره آفریدگار در آن هویدا است و یکی همچون ابر که چهره خورشید را پنهان می کند اگر چه از فروغ او همه بهره می گیرند.

برگرفته از کتاب کیمیا – دکتر حسین الهی قمشه ای