بایگانی برچسب: s

دین عشق

دین عشق دین کلی تمامی آفرینش است و از کهکشان ها تا ذرات بنیادی هرچه در جهان از جاندار و بی جان هست، همه دارای دین عشقند و همه به فرمان عشق حرکت می کنند.

برگرفته از کتاب “کیمیا” – دکترحسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

حکایت گره زدن سبزه

افسانه آفرینش در ایران باستان و مسئله نخستین بشر و نخستین شاه و دانستن روایاتی درباره کیومرث حائز اهمیت زیادی است.
در اوستا چندین بار از کیومرث سخن به میان آمده و او را اولین پادشاه و نیز نخستین بشر نامیده است. ادامه خواندن حکایت گره زدن سبزه

یکی بسیار و بسیار اندکی شد!

سرآغاز داستان های کودکان در فرهنگ ما این است که
“یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود.”
این عبارت ساده و کودکانه به حقیقت سرآغاز داستان آفرینش
و درس اوّل و آخر در همه معارف بشری است ادامه خواندن یکی بسیار و بسیار اندکی شد!

آفرینش

آفرینش را می توان به دو گونه در نگاه آورد یکی همچون آینه که چهره آفریدگار در آن هویدا است و یکی همچون ابر که چهره خورشید را پنهان می کند اگر چه از فروغ او همه بهره می گیرند.

برگرفته از کتاب کیمیا – دکتر حسین الهی قمشه ای

هنر برای هنر

تله چن به نقل از ایرج رضایی-هنر برای هنر:

هیچ نَقّاشی نِگارد زَینِ نقش
بی امیدِ نفع، بهرِ عَینِ نقش؟

بلک بهرِ میهمانان و کِهان
که به فُرجه وارَهَند از اَندُهان ادامه خواندن هنر برای هنر