بایگانی برچسب: s

جستارهایی در باب عشق

گزیده ای از کتاب «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن

دیدن ورای آدم‌ها آسان است، ولی ما را به جایی نمی‌رساند. به عبارت دیگر چه آسان و چه بی‌فایده در افراد عیب می‌یابیم. آیا وقتی عاشق می‌شویم بعضا به این دلیل نیست که، حتی به بهای کوری خودمان در این فرآیند و آن لحظه خواسته‌ایم، دیدن ورای آدم‌ها را نفی کنیم؟ ادامه خواندن جستارهایی در باب عشق