بایگانی برچسب: s

آلودگی هوا با مصرف گوشت!

آیا می دانید استفاده از گوشت در غذای روزانه می تواند بیش از استفاده از خودوروی شخصی در آلودگی هوا اثر داشته باشد؟!

«اثر تولید انبوه گوشت گاو در گرمایش کره زمین، آلودگی آب، خشکسالی و …»

برای تولید هر پوند گوشت گاو ۱۸۰۰ گالن آب لازم است که در مقایسه با تولید گوشت مرغ و غله ۴ و ۱۰ برابر بیشتر است. گاوها گاز متان زیادی تولید می‌کنند و اثر حجم یکسانی از متان به نسبت دی اکسید کربن در گرمایش کره زمین بیش از ۲۱ برابر است.
برای مثال این ویدئو آماری را در کشور آمریکا بررسی کرده است.
اثر حضور گاوها تنها در آمریکا در گرمایش کره زمین به اندازه ۲۲ میلیون خودرو است.
تولید ۵۰۰ میلیون تن فضله توسط گاوها در آمریکاست که سه برابر وزن فضله تولید شده توسط جمعیت انسانی در آمریکاست.
این فضله ها دی اکسید نیتروژن متصاعد می‌کنند که اثر آن در حجم یکسان بیش از سیصد برابر دی اکسید کربن در گرمایش زمین است. دو سوم دی اکسید نیتروژن جهان توسط گاوها تولید می‌شود.
۱۵۸ میلیون تن گاز گلخانه ای توسط گاوهای آمریکا تولید می‌شود که برابر ۳۴ نیروگاه متوسط تولید برق با سوخت ذغال سنگ است.
کاهش مصرف یک همبرگر در هفته به اندازه کاهش ۳۵۰ مایل رانندگی با خودروی شخصی در کاهش گازهای گلخانه ای موثر است!
اگر آمریکایی ها فقط یک روز در هفته گوشت یا پنیر نخورند اثر آن در گرمایش کره زمین به اندازه خروج ۷٫۶ میلیون خودرو در طی یکسال از ناوگان حمل ونقل است!

آلودگی هوا با مصرف گوشت!

واحد مطالعات و پژوهش های علمی تله چن