بایگانی برچسب: s

اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی
می کنند، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.
فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص!
اما حقیقت ندارد. ادامه خواندن اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم

تو در جان ما لذتی پدید می‌آوری که با حواس قابل درک نیست

گزیده ای از کتاب «زمین انسان‌ها» اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

آب تو نه طعم داری نه رنگ و نه عطر. تو در وصف نمی‌آیی. تو را می‌چشیم اما نمی‌شناسیم. تو برای زندگی واجب نیستی، خود زندگی هستی. تو در جان ما لذتی پدید می‌آوری که با حواس قابل درک نیست. ادامه خواندن تو در جان ما لذتی پدید می‌آوری که با حواس قابل درک نیست

مرا اهلی کن

گزیده ای از کتاب «شازده کوچولو» اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

گندم‌زارها مرا به یاد هیچ‌چیز نمی‌اندازند و این جای تاسف است، اما تو‌ موهای طلایی داری، و چقدر خوب خواهد شد آن وقت که مرا اهلی کرده باشی! چون گندم که به رنگ طلاست مرا به یاد تو خواهد انداخت. آن وقت من صدای وزیدن باد را در گندم‌زار دوست خواهم داشت… ادامه خواندن مرا اهلی کن

اگر آدم گذاشت اهلی‌ اش کنند

اگر آدم گذاشت اهلی‌ اش کنند، بفهمی نفهمی خودش را به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشد.

شازده کوچولو-آنتوان دو‌سنت تگزوپری

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن