بایگانی برچسب: s

صد سال تنهایی-گابریل گارسیا مارکز

گزیده ای از کتاب “صد سال تنهایی” اثر گابریل گارسیا مارکز

آیا بهتر نبود که می‌رفت و در قبر خود می‌خوابید و می‌گذاشت رویش خاک بریزند. بدون وحشت از خدا می‌پرسید که آیا واقعاً خیال می‌کند مخلوقاتش از آهن درست شده‌اند که بتوانند این همه درد و بدبختی را تاب بیاورند؟

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن