بایگانی برچسب: s

تکمیل تلسکوپ فضایی جیمز وب

مهندسان ناسا با نصب۱۸ آینه‌ی شش‌ضلعی روی سازه‌ی تاشو و تکمیل آینه‌ی اصلی ۶/۵ متری، گام اصلی تکمیل تلسکوپ فضایی جیمز وب(جانشین تلسکوپ فضایی هابل) را برداشتند. این آینه‌ ها از برلیوم ساخته شده که مقاومت بالایی در برابر سرما دارد و با پوششی از طلا برای بازتاب بهینه‌ی پرتوهای فروسرخ اندود شده‌اند. برای نصب آینه‌ ها از ربات دقیقی استفاده شد که آینه‌ ها را با دقت کسری از میلی‌متر در جایگاه خود نصب کرد.

واحد مطالعات و پژوهش های علمی تله چن

زن و آتش پرومته

زن و آتش پرومته
نقاشی اثر Alphonse Mucha

من از کتابِ چشم زن این نظریه را می خوانم
که در نگاه او آن آتش پرومته
و آن اخگر الهی همچنان افروخته است
و کتابها و کتابخانه ها، همه آنجاست
هنرها، همه آنجاست
دارالعلم ها و دانشگاه ها، همه آنجاست
و آینه نگاه اوست که جهان را به نمایش می گذارد
و از آنجاست که امور جهان اداره می شود
و از آنجاست که جهانیان طعام می خورند و شراب می نوشند.
ویلیام شکسپیر، تلاش بیهوده

 

 

ادامه خواندن زن و آتش پرومته

نیاز آینه ناز است

نیاز آینه ناز است، چنانکه گدا آینه جود و مایه ظهور احسان است و چون وجود آینه از هر نقش پاک شود و تمام حال قبول و پذیرش تصویر گردد و از محدودیّت همه نقشها بیرون آمده و به کمال هر نقشی آراسته می شود و از جزء به کل می رسد. نیاز همان عدمی است که آینه وجود است.

برگرفته از کتاب مقالات-دکتر حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

آفرینش

آفرینش را می توان به دو گونه در نگاه آورد یکی همچون آینه که چهره آفریدگار در آن هویدا است و یکی همچون ابر که چهره خورشید را پنهان می کند اگر چه از فروغ او همه بهره می گیرند.

برگرفته از کتاب کیمیا – دکتر حسین الهی قمشه ای

عشق تاجر خیال است

گزیده ای از کتاب “محرم” اثر الیف شافاک

عشق تاجر خیال است. خیالاتی را که در گوشه و کنار مانده‌اند بیرون می‌آورد، می‌شوید، پاک می‌کند، آراسته می‌کند و آن را با سر رویی آراسته و تمیز به صاحب خیال می‌بخشد. ادامه خواندن عشق تاجر خیال است

نیمه تاریک وجود

گزیده ای از کتاب “نیمه تاریک وجود” اثر دبی فورد

معمولا رنجش ما از رفتار دیگران به دلیل جنبه‌ی حل نشده‌ای در درون خود ماست!
هنگامی که خصلتی را داریم که برایمان حل نشده‌ است، رویدادهایی را به زندگی خود جلب می‌کنیم، تا در تملک و در آغوش کشیدن آن وجه مطرود ما را یاری کنند. ادامه خواندن نیمه تاریک وجود