بایگانی برچسب: s

یگانگی آسمان ها را به یاد بیاور

به آسمان نگاه کن…

آسمان و ابر را ببین

ابر می آید و میرود

اما آسمان، هرگز نمی آید و نمی رود…

ابر گاهی آنجاست و گاهی نیست اما آسمان، همیشه همانجاست، ابرها نمی توانند آن را نابود کنند حتی ابرهای سیاه هم قادر به چنین کاری نیستند. ادامه خواندن یگانگی آسمان ها را به یاد بیاور

آفرینش

آفرینش را می توان به دو گونه در نگاه آورد یکی همچون آینه که چهره آفریدگار در آن هویدا است و یکی همچون ابر که چهره خورشید را پنهان می کند اگر چه از فروغ او همه بهره می گیرند.

برگرفته از کتاب کیمیا – دکتر حسین الهی قمشه ای