بایگانی برچسب: s

کنفسیوس

اکثر آدمها اسم کنفسیوس را شنیده اند و می‌دانند او برای چیزی که گفته است شهرت دارد. اما با در نظر گرفتن تاثیر طولانی مدتی که روش‌های او بر جهان داشته است، تعداد کمی از مردم واقعا می‌دانند که او چه کسی بوده، چه گفته و چرا آنرا بیان کرده است.
در میان اشوبهای قرن شش قبل از میلاد چین که ایالتهای مختلف بی وقفه بین خود بر سر قدرت میجنگیدند و اغلب حکم‌فرمایان کشته میشدند و حتی گاهی توسط اقوامشان به قتل میرسیدند ، کنفسیوس به شرح اتحاد و خیرخواهی میپردازد. ادامه خواندن کنفسیوس