بایگانی برچسب: s

اختلال شخصیت افسرده

تله چن به نقل از عصر سکوت:

در مورد موضوع افسردگی خیلی نمی خوام به صورت عمقی وارد موضوعات دوگانه های گوناگون، مکانیسم های دفاعی و اختلالات شخصیتی بشم. به صورت کلی میشه گفت که اختلالات شخصیت در سه گروه تقسیم بندی میشه:
گروه A : اسکیزوئید، پارانوئید، اسکیزو تایپی
گروه B : اختلالات شخصیت نمایشی، خودشیفته، ضد اجتماعی، مرزی
گروه c : شخصیت دوری گزین، وابسته، وسواس، جبری، افسرده ادامه خواندن اختلال شخصیت افسرده

همدیگر را پیر نکنیم

باور کنید تک تک آدمها زخمی اند
هرکس‌ درد خودش را دارد،دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد
باور کنید ذهنها خسته اند، قلبها زخمی اند، زبانها بسته اند
برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را…. ادامه خواندن همدیگر را پیر نکنیم

زندانی شدن مغزها

در فرار مغز ها، همیشه لازم نیست که فردی متفکر به خارج از کشور فرار کند بلکه گاهی یک مغز متفکر به درون خود فرار می کند.
پدیده ای وجود دارد، بنام زندانی شدن مغزها …
بسیاری از افراد با مغزهای متفکر در زندان انسان هایی با مغزهای کوچک اسیر و زندانی می شوند. این اتفاق چگونه می افتد ؟ اینگونه که صاحبان مغزهای متفکر عقاید خود را ارائه می دهند و دیگران با در مواجهه با شنیدن این عقاید رفتار های گوناگون نشان می دهند. ادامه خواندن زندانی شدن مغزها